Elbląskie Centrum Integracji Społecznej

Tu rzeczy dostają drugie życie, ludzie nowe możliwości zawodowe, a środowisko naturalne pięknieje...

Elbląskie Centrum Integracji Społecznej

Od październiku 2018 realizowana jest kolejna edycja projektu CIS, który jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2016 roku. Jego celem jest wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego. Przez 24 miesiące 92 osoby w wieku 15-64 lata pracują nad zmianą swojej aktywności społecznej i zawodowej. Projekt skierowany jest również do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Należą do nich m. in.: osoby długotrwale bezrobotne czy niepełnosprawne. Specyfika tych grup jest bardzo różnorodna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia zatrudnienia.  Dlatego też zadaniem kadry Elbląskiego CIS jest podtrzymanie i rozwój tej motywacji, tak by osoba kończąca udział w projekcie mogła swobodnie poruszać się na rynku pracy, a poprzez zdobyte kwalifikacje i umiejętności potrafiła pracę znaleźć i ją utrzymać.

Najważniejszym krokiem w projekcie jest określenie indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowo-społecznej dla każdego uczestnika. Na tej podstawie odbywają się spotkania ze specjalistami – doradcą zawodowym, psychologiem, trenerem pracy, których zadaniem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych każdej osoby objętej wsparciem. Ale nie tylko, bo spotkania takie bardzo mocno wpływają na rozwój umiejętności osobistych związanych choćby z samodzielnym planowaniem działań, komunikacją z ludźmi, a bardzo często wiarą we własne możliwości.

Wielkim plusem projektu jest to, że zdobyte umiejętności zawodowe nie zostają pozostawione same sobie. Można je przetestować i podszlifować. W tym celu w projekcie funkcjonuje 5 pracowni:

  • Gospodarcza
  • Stolarska
  • Krawiecko-tapicerska
  • Biurowa
  • Hotelarsko-gastronomiczna

W rezultacie udzielonego wsparcia merytorycznego i praktycznego, uczestnicy Elbląskiego CIS zwiększają swoją aktywność zawodową, co znacznie podnosi ich szansę na zdobycie zatrudnienia. Z drugiej strony uczestnicy zyskują również cenne wartości, takie jak akceptacja, pewność siebie czy umiejętność nawiązywania więzi społecznych.

Projekt realizowany jest od 1 października 2018 do 30 września 2020.

Kontakt Elbląskie Centrum Integracji Społecznej

Tel.: 734 218 300

e-mail: cis@eswip.pl