Elbląskie Centrum Integracji Społecznej

Tu rzeczy dostają drugie życie, ludzie nowe możliwości zawodowe, a środowisko naturalne pięknieje...

Elbląskie Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej (CIS) uruchomiliśmy w 2016 roku. Jego celem jest wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego. Co roku pracujemy z trzydziestką uczestników, spośród których ok. 30 % znajduje zatrudnienie.

Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Należą do nich osoby długotrwale bezrobotne czy z niepełnosprawnością. Specyfika tych grup jest bardzo różnorodna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia zatrudnienia. Zadaniem kadry CIS jest podtrzymanie i rozwój tej motywacji, tak by osoba kończąca zajęcia w Centrum mogła swobodnie poruszać się na rynku pracy, a poprzez zdobyte kwalifikacje i umiejętności potrafiła pracę znaleźć i ją utrzymać.

Najważniejszym krokiem jest określenie indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowo-społecznej dla każdego uczestnika. Na tej podstawie odbywają się spotkania ze specjalistami – doradcą zawodowym, psychologiem, trenerem pracy, których zadaniem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych. Ale nie tylko, bo spotkania takie bardzo mocno wpływają na rozwój umiejętności osobistych związanych choćby z samodzielnym planowaniem działań, komunikacją z ludźmi, a bardzo często wiarą we własne możliwości.

Wielkim plusem projektu jest to, że zdobyte umiejętności zawodowe nie zostają pozostawione same sobie. Można je przetestować i podszlifować. W tym celu w projekcie funkcjonuje szereg pracowni:

  • Gospodarcza
  • Złotej rączki
  • Stolarska
  • Krawiecko-tapicerska
  • Biurowa
  • Hotelarsko-gastronomiczna

Część uczestników podejmuje staże w zakładach pracy i znajduje potem w nich zatrudnienie. Poprzez nasze wsparcie uczestnicy CIS zwiększają swoją aktywność zawodową, co znacznie podnosi ich szansę na zdobycie zatrudnienia. Uczestnicy zyskują również cenne wartości, takie jak akceptacja, pewność siebie czy umiejętność nawiązywania więzi społecznych.

Kontakt Elbląskie Centrum Integracji Społecznej

Tel.: 734 218 300

e-mail: cis@eswip.pl