Elbląg. Rusza rekrutacja do projektu "Pracowania usług społecznych"
data dodania: 26.01.2023
Elbląg. Rusza rekrutacja do projektu "Pracowania usług społecznych"

Pracownia Usług Społecznych to projekt skierowany do mieszkańców Elbląga, w ramach którego będą świadczone różne formy wsparcia w okresie luty-wrzesień 2023 roku.

Do udziału w projekcie zapraszamy dwie grupy mieszkańców:

1. rodziny z dziećmi

Oferta skierowana jest do rodzin potrzebujących wsparcia w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, efektywnego spędzania czasu wolnego (w tym dostęp do atrakcyjnych zajęć w domu sąsiedzkim),  doradztwa specjalistycznego (w tym konsultacji z psychologiem).

Możliwe formy wsparcia:

  • doradztwo prawne, finansowe, zdrowotne, edukacyjne, zawodowe itd.
  • konsultacje z psychologiem i wsparcie rodziny (podnoszenie umiejętności wychowawczych, poprawa relacji)
  • warsztaty podnoszenia umiejętności społecznych, komunikacyjnych, lepszego gospodarowania budżetem domowym)
  • aktywne i kreatywne form spędzania czasu wolnego (zajęcia dla dzieci, rodzin, inicjatywy społeczne takie jak wyjście do kina, koncert, piknik rodzinny).

Podczas warsztatów zapewniamy opiekę nad dziećmi.

 

2. osoby niesamodzielne (w tym osoby z niepełnosprawnościami) oraz ich opiekunowie

Oferta skierowana jest do osób starszych, samotnych, niesamodzielnych, mających problemy w wykonaniu wybranych czynności dnia codziennego.

Możliwe formy wsparcia:

  • doradztwo prawne, finansowe, zdrowotne itd.
  • konsultacje z psychologiem
  • usługi asystenckie (wsparcie w robieniu zakupów, sprzątaniu mieszkania oraz usług złotej rączki: drobne naprawy w domu np. sprzętu, mebli)
  • opieka wytchnieniowa (realizowana w miejscu zamieszkania uczestnika, w sytuacji kiedy opiekun będzie musiał  załatwić  jakieś sprawy urzędowe, prywatne lub będzie potrzebował odpoczynku w opiece)
  • aktywne i kreatywne form spędzania czasu wolnego (zajęcia w domu sąsiedzkim, inicjatywy społeczne takie jak wyjście do kina, teatru, piknik rodzinny).

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu trwa od 25.01.2023r. do 13.02.2023r. (w przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w projekcie, będzie ona ponawiana zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

Więcej informacji znajdziesz tutaj